استایل‌های لایه یکی از قدرتمندترین ابزار فتوشاپ هستند. تنظیمات و آپشن‌های مختلف آنها میتوانند به شما کمک کنند تا خیلی ساده و سریع، افکت‌های بی‌شماری ایجاد کنید. این آموزش علاوه بر تعدادی نکات و ترفند، به شما نشان خواهد داد که چطور از چندین استایل لایه استفاده کنید تا ده افکت متن متداول و مفید ایجاد کنید. پس شروع میکنیم!

برای این افکت‌های متنی از یک سری استایل لایه موجود در وبسایت GraphicRiver الهام گرفته شده است.

طراحی 10 استایل متنی با layer style در فتوشاپ

۱. روش ساخت یک افکت متن شیشه‌ای

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل ایجاد کنید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینهGradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرادینت با رنگ‌های #۳e6181 در سمت چپ و #۴۶aaab در سمت راست ایجاد کنید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

یک لایه fill الگو Pattern اضافه کنید، الگو را روی Grilled Noise قرار دهید و حالت ترکیبی لایه را به Color Burn تغییر دهید.

Pattern

مرحله ۳

متن را با فونت Cimochi ایجاد کنید و اندازه Size را روی ۳۵۰pt قرار دهید.

Create the Text

مرحله ۴

مقدار Fill را برای لایه متن روی ۰ قرار دهید و لایه را تکثیر کنید.

Layer Settings

مرحله ۵

روی لایه متن اصلی کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با تنظیمات زیر اضافه کنید:

 • Depth: 200 (عمق)

 • Size: 15 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 40 (زاویه)

 • Altitude: 50 (ارتفاع)

 • Gloss Contour: Valley – Low (نقش برجسته براقیت)

 • تیک گزینه Anti-aliased را بزنید.

 • Highlight Mode: Linear Light (حالت هایلایت)

  • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Screen (حالت ترکیبی سایه)

  • Color#۸۸۸۸۸۸ (رنگ)

  • Opacity: 70% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Stroke با تنظیمات زیر اضافه کنید:

 • Size: 1 (اندازه)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Fill Type: Gradient (نوع پر شدن)

 • Style: Reflected (استایل: بازتاب یافته)

 • از پوشش گرادینت steel s88 استفاده کنید.

Stroke

یک استایل Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه کنید:

 • Blend Mode: Color Dodge (حالت ترکیبی)

 • Color#ffffff (رنگ)

 • Opacity: 40% (شفافیت)

 • گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) تیک نخورده باشد

 • Angle: -108 (زاویه)

 • Distance: 5 (فاصله)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Color#۷b7b7b (رنگ)

 • Size: 10 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Multiply (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Style: Reflected (استایل: بازتاب یافته)

 • از پوشش گرادینت Aluminum 5 (آلومینیوم) استفاده کنید

Gradient Overlay

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Distance: 5 (فاصله)

 • Size: 10 (اندازه)

Drop Shadow

این تنظیمات به لایه ی اول استایل میدهد.

Styled Layer 1

مرحله ۶

روی لایه متن کپی شده کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک افکت Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 25 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 117 (زاویه)

 • Altitude: 69 (ارتفاع)

 • Gloss Contour: Cone – Inverted (نقش برجسته براقیت: مخروطی – معکوس)

 • تیک Anti-aliased (ضدنویز) را بزنید.

 • Highlight Mode: Linear Light (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Soft Light (حالت ترکیبی سایه)

  • Opacity: 0% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 1 (اندازه)

 • Position: Inside (موقعیت: داخل)

 • Blend Mode: Overlay (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Fill Type: Gradient (نوع پر شدن)

 • Style: Reflected (استایل: بازتاب یافته)

 • از پوشش گرادینت steel s88 استفاده کنید

Stroke

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Overlay (حالت ترکیبی)

 • Color#ffffff (رنگ)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) تیک نخورده باشد

 • Angle: 24 (زاویه)

 • Distance: 5 (فاصله)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Multiply (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Color#۹f9f9f (رنگ)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Glow

این کار یک افکت شیشه‌ای درخشان ایجاد خواهد کرد.

Glass Layer Style Text Effect

۲. روش ساخت یک افکت متنی فلزی

مرحله ۱

یک سند جدید با سایز ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل بسازید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینهGradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرداینت با رنگ‌های #۵۹۶۲۶۷ در سمت چپ و #۲۲۲۸۳۱ در سمت راست بسازید، گزینه Style را به Radial و مقدار Scale را به ۲۰۰ تغییر دهید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

یک لایه fill الگوی Pattern اضافه کنید، گزینه Pattern را روی Hex Metal Mesh قرار دهید (از فایل الگوهای مش فلز – مجموعه ۱)، و حالت ترکیبی Blend Mode برای لایه را روی Multiply قرار دهید.

Pattern

مرحله ۳

یک متن با فونت Queen of Camelot ایجاد کنید، رنگ را به #۲c2b2b و مقدار Size (اندازه) را به ۲۵۰pt تغییر دهید.

Create the Text

مرحله ۴

روی لایه متن کلیک دوبل را بزنید تا استایل لایه زیر اعمال شود:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Technique: Chisel Hard (متد برجستگی: برش سخت)

 • Depth: 250 (عمق)

 • Size: 5 (سایز)

 • Gloss Contour: Ring (نقش برجسته براقیت: حلقه)

 • گزینه Anti-aliased (ضدنویز) را تیک بزنید.

 • Highlight Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 70% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Cone – Inverted (نقش برجسته: مخروطی – معکوس)

 • گزینه Anti-aliased (ضدنویز) را تیک بزنید.

Contour

یک تکسچر با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Pattern: Side Slanting Mesh (الگو: مش مورب جانبی) (با استفاده از مجموعه الگوی مش فلزی Metal Mesh Patterns – Pack 1)

 • Scale: 25% (اندازه)

 • Depth: 10% (عمق)

Texture

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 2 (اندازه)

 • Fill Type: Gradient (نوع پر کردن)

 • Style: Reflected (استایل: بازتاب یافته)

 • از پوشش گرادینت Riddle of Steel (سوراخ سوراخ فولادی) استفاده کنید.

Stroke

یک استایل لایه Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Color Dodge (حالت ترکیبی)

 • Color#b67564 (رنگ)

 • Opacity: 35% (شفافیت)

 • Distance: 25 (فاصله)

 • Size: 10 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Hard Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 67% (شفافیت)

 • Color#c2ccd4 (رنگ)

 • Technique: Precise (متد: دقیق)

 • Source: Center (منبع: مرکز)

 • Size: 51 (اندازه)

 • Contour: Rolling Slope – Descending (نقش برجسته: شیب غلت – نزولی)

Inner Glow

یک افکت Satin با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Overlay (حالت ترکیبی)

 • Color#d6d6d6 (رنگ)

 • Opacity: 58% (شفافیت)

 • Angle: 60 (زاویه)

 • Distance: 42 (فاصله)

 • Size: 24 (اندازه)

 • Contour: Linear (نقش برجسته)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بزنید.

 • تیک گزینه Invert را بزنید.

Satin

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • تیک گزینه Dither را بزنید

 • Blend Mode: Overlay (حالت ترکیبی)

 • از پوشش گرادینت stove pipe 20 (لوله بخاری) استفاده کنید.

Gradient Overlay

یک استایل Pattern Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Overlay (حالت ترکیبی)

 • Pattern: 9.jpg (الگو – تصویری از مجموعه تکسچرهای یکپارچه فلزی Metal seamless textures)

 • Scale: 50% (اندازه)

Pattern Overlay

مرحله ۵

یک استایل Outer Glow با این تنظیمات زیر اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Color#۶۷ade8 (رنگ)

 • Size: 5 (اندازه)

Outer Glow

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Distance: 15 (فاصله)

 • Spread: 25 (پخش شدن)

 • Size: 15 (سایز)

Drop Shadow

این کار به متن استایل خواهد داد.

Metal Layer Style Text Effect

۲. روش ساخت افکت‌های متن فشرده و برجسته

مرحله ۱

یک سند جدید با سایز ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل بسازید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment جدید در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Gradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرداینت با رنگ‌های #۳c9179 در سمت چپ و #۵۷caaa در سمت راست بسازید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

یک لایه fill الگوی Pattern اضافه کنید، گزینه Pattern را روی Diagonal Noise قرار دهید، و حالت ترکیبی Blend Mode برای لایه را روی Color Burn قرار دهید.

Pattern

مرحله ۳

یک متن با استفاده از فونت Bw Modelica SS01 Extra Bold بسازید و اندازه Size را به ۲۰۰pt تغییر دهید.

Create the Text

مرحله ۴

مقدار Fill را برای لایه متن به ۰ تغییر دهید.

Layer Settings

مرحله ۵

روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Style: Emboss (استایل)

 • Size: 0 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Altitude: 60 (ارتفاع)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بزنید

 • Highlight Mode: Screen (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 20% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Multiply (حالت ترکیبی سایه)

  • Opacity: 30% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 70% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 3 (فاصله)

 • Size: 3 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Color Burn (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 10% (شفافیت)

 • Color#۰۰۰۰۰۰ (رنگ)

 • Size: 10 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • تیک گزینه Dither را بزنید

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 15% (شفافیت)

 • یک پوشش گرادینت ترانسپرنت تا رنگ پر با استفاده از رنگ #۰۰۰۰۰۰ در هر دو طرف ایجاد کنید و مقدار Opacity را برای وقفه ی Opacity بخش‌های ترانسپرنت روی ۵۰ درصد قرار دهید.

Gradient Overlay

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Color#ffffff (رنگ)

 • Opacity: 75% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 1 (فاصله)

 • Spread: 5 (پخش شدن)

 • Size: 3 (اندازه)

Drop Shadow

این کار یک افکت متن فشرده ایجاد خواهد کرد.

Pressed Layer Style Text Effect

مرحله ۶

برای ایجاد یک افکت برجسته، یک لایه متن جدید ایجاد کنید و مطمئن شوید که مقدار Fill را به ۰ تغییر میدهید.

New Text Layer

مرحله ۷

روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Style: Outer Bevel (استایل: انحراف خارجی)

 • Size: 5 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 100 (زاویه)

 • Altitude: 25 (ارتفاع)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بزنید.

 • Highlight Mode: Soft Light (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Multiply (حالت ترکیبی سایه)

  • Opacity: 15% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی)

 • Color#d0d0d0 (رنگ)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 1 (فاصله)

 • Size: 1 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • تیک گزینه Dither را بزنید.

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 20% (شفافیت)

 • یک پوشش گرادینت رنگ پر تا ترانسپرنت با استفاده از رنگ #ffffff در هر دو طرف ایجاد کنید و مقدار Opacity را برای وقفه ی Opacity بخش‌های ترانسپرنت روی ۴۰ درصد قرار دهید.

Gradient Overlay

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Color#۰۰۰۰۰۰ (رنگ)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 7 (فاصله)

 • Size: 10 (اندازه)

Drop Shadow

این کار افکت متن فشرده شده را ایجاد خواهد کرد.

Embossed Layer Style Text Effect

۴. روش ساخت یک افکت متن نئونی

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل ایجاد کنید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Gradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرداینت با رنگ‌های #۲e0d45 در سمت چپ و #0d0317 در سمت راست بسازید، گزینه Style را به Radial و مقدار Scale را به ۲۰۰ تغییر دهید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

تصویر آجر بزرگ قهوه ای (BrickLargeBrown0025) را روی لایه Gradient قرار دهید، آنرا بر اساس نیاز تغییر اندازه دهید و حالت ترکیبی Blend Mode لایه را به Overlay تغییر دهید.

Add the Texture Image

مرحله ۳

با استفاده از فونت MM Cruella 100 یک متن بسازید، و رنگ را به #d87aff ، اندازه Size را به ۲۵۰pt و مقدار Tracking را به ۱۰تغییر دهید.

Create the Text

مرحله ۴

مقدار Fill را برای لایه متن به ۰ تغییر دهید. در صورت تمایل، بعد از اعمال استایل لایه، مقدار Fill را زیاد کنید تا افکت روشنتری بدست آورید.

Layer Settings

مرحله ۵

روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید.

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Depth: 250 (عمق)

 • Size: 5 (اندازه)

 • Soften: 2 (ملایم کردن)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 60 (زاویه)

 • Altitude: 0 (ارتفاع)

 • Gloss Contour: Ring – Double (نقش برجسته براقیت: حلقه – دوبل)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بردارید

 • Highlight Mode: Color Dodge (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Color#dcdcdc (رنگ)

  • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی سایه)

  • Color#e5e5e5 (رنگ)

  • Opacity: 10% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Cone – Inverted (نقش برجسته: مخروطی-معکوس)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بزنید.

Contour

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Light (حالت ترکیبی)

 • Color#ebd5f3 (رنگ)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 0 (فاصله)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • (Blend Mode: Linear Dodge (Add (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Color#ddbfff (رنگ)

 • Source: Center (منبع: مرکز)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Glow

یک افکت Satin با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی)

 • Color#e6a2ee (رنگ)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 10 (فاصله)

 • Size: 35 (اندازه)

 • Contour: Linear (نقش برجسته)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بردارید

 • تیک گزینه Invert (معکوس) را بزنید

Satin

یک استایل Outer Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • (Blend Mode: Linear Dodge (Add (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Color#c689ff (رنگ)

 • Size: 15 (اندازه)

 • Range: 85% (گستره)

Outer Glow

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Screen (حالت ترکیبی)

 • Color#f227ff (رنگ)

 • Opacity: 85% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 0 (فاصله)

 • Size: 50 (اندازه)

Drop Shadow - 1

یک استایل Drop Shadow دیگر با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Screen (حالت ترکیبی)

 • Color#f227ff (رنگ)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) تیک نخورده باشد

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 0 (فاصله)

 • Size: 60 (اندازه)

Drop Shadow - 2

سومین استایل Drop Shadow را هم با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Distance: 30 (فاصله)

 • Size: 7 (اندازه)

Drop Shadow - 3

این کار یک افکت متنی نئون روشن ایجاد خواهد کرد.

Neon Layer Style Text Effect

۵. روش ساخت یک افکت متنی کروم

مرحله ۱

تصویر صندلی‌های داخل سالن (Indoor Chairs) را باز کنید و به منوی Image بروید و Image Size را انتخاب کنید تا مقدار Width را به۱۰۰۰ پیکسل تغییر دهید.

Image Size

مرحله ۲

به منوی Filter بروید و در بخش Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید، و مقدار Radius را به ۱.۵ تغییر دهید.

Gaussian Blur

مرحله ۳

به منوی Filter بروید و در Distort ، گزینه Wave را انتخاب کنید و از این تنظیمات استفاده کنید:

 • Number of Generators: 5 (تعداد سازنده‌ها)

 • Wavelength (طول موج)

  • Min. 228 (حداقل)

  • Max. 241 (حداکثر)

 • Amplitude (دامنه)

  • Min. 5 (حداقل)

  • Max. 35 (حداکثر)

 • Scale (اندازه)

  • Horiz. 100 (افقی)

  • Vert. 100 (عمودی)

 • Type: Sine (نوع: سینوسی)

 • Undefined Areas: Repeat Edges Pixels (نواحی تعریف نشده: پیکسل‌های کناری را تکرار کن)

Wave Filter

مرحله ۴

به منوی Edit بروید و روی گزینه Define Pattern کلیک کنید، بخش Name را به Chrome Reflection تغییر دهید و روی OK کلیک کنید.

میتوانید هر تصویر دیگری را برای این افکت استفاده کنید تا نتایج مختلفی کسب کنید.

Define Pattern

مرحله ۵

یک سند جدید با ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل ایجاد کنید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Gradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرداینت با رنگ‌های #۴۳۴a53 در سمت چپ و #۱۲۱۲۱۹ در سمت راست بسازید، گزینه Style را به Radial و مقدار Scale را به ۲۰۰ تغییر دهید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۶

یک لایه fill الگوی Pattern اضافه کنید، گزینه Pattern را روی Old Wall قرار دهید، و حالت ترکیبی Blend Mode برای لایه را روی Color Burn قرار دهید.

Pattern

مرحله ۷

یک متن با فونت Geneva بسازید و اندازه Size را روی ۲۰۰pt قرار دهید.

Create the Text

مرحله ۸

لایه متن را تکثیر کنید و مقدار Fill را برای لایه متن کپی شده روی ۰ قرار دهید.

Layer Settings

مرحله ۹

روی لایه متن اصلی کلیک دوبل کنید و استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 1 (اندازه)

 • Glass Contour: Rolling Slope – Descending (نقش برجسته شیشه: شیب غلت – نزولی)

 • گزینه Anti-aliased تیک خورده باشد.

 • Highlight Mode: Linear Light (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Color#d6d6d6 (رنگ)

  • Opacity: 75% (شفافیت)

 • Shadow Mode (حالت ترکیبی سایه)

  • Color#۴c4c4c (رنگ)

  • Opacity: 75% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Log (نقش برجسته: لگاریتمی)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

Contour

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Color Dodge (حالت ترکیبی)

 • Color: #۴d4d4d (رنگ)

 • Opacity: 35% (شفافیت)

 • Distance: 3 (فاصله)

 • Size: 10 (سایز)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 35% (شفافیت)

 • Color#ffffff (رنگ)

 • Size: 7 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • تیک گزینه Dither را بزنید

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • از پوشش گرادینت faucet 140 استفاده کنید

Gradient Overlay

یک استایل Pattern Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Pattern: Chrome Reflection (الگو: بازتاب کروم)

میتوانید روی دکمه Snap to Origin کلیک کنید تا موقعیت تکسچر داخل متن را ریست کنید.

Pattern Overlay

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 75% (شفافیت)

 • Distance: 15 (فاصله)

 • Spread: 20 (پخش شدن)

 • Size: 25 (اندازه)

Drop Shadow

این کار به متن استایل خواهد داد.

Styled Layer 1

مرحله ۱۰

روی لایه متن کپی کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Style: Stroke Emboss (استایل: برجستگی حاشیه)

 • Size: 15 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید.

 • Angle: 119 (زاویه)

 • Altitude: 21 (ارتفاع)

 • Gloss Contour: Cone – Inverted (نقش برجسته: مخروطی – معکوس)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Ring (نقش برجسته: حلقه)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

Contour

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 3 (اندازه)

 • Fill Type: Gradient (نوع پوشش: گرادینت)

 • Style: Reflected (استایل: بازتاب‌یافته)

 • از پوشش گرادینت faucet 30 استفاده کنید

Stroke

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 15% (شفافیت)

 • Distance: 2 (فاصله)

 • Size: 7 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 25% (شفافیت)

 • Color: #ffffff (رنگ)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Satin دیگر با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Color#۹۳۹۳۹۳ (رنگ)

 • Opacity: 20% (شفافیت)

 • Angle: -20 (زاویه)

 • Distance: 190 (فاصله)

 • Size: 15 (اندازه)

 • Contour: Rolling Slope – Descending (نقش برجسته: شیب غلت – نزولی)

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را بزنید

 • تیک گزینه Invert را بزنید

Satin

یک پوشش گرادینت Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • پوشش گرادینت Stainless Steel 25jar (فولاد ضدزنگ) را استفاده کنید.

Gradient Overlay

این کار حاشیه را اضافه خواهد کرد.

Chrome Layer Style Text Effect

۶. روش ساخت یک افکت متن سه بعدی ساده

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل ایجاد کنید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Gradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرادینت با رنگ‌های #۶a6a6a در سمت چپ و #b1b3b2 در سمت راست ایجاد کنید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

یک لایه fill الگوی Pattern اضافه کنید، گزینه Pattern را روی Paper 3 تنظیم کنید و حالت ترکیبی Blend Mode لایه را به Color Burn تغییر دهید.

Pattern

مرحله ۳

یک متن با فونت SchmalfetteCP بسازید ؛ رنگ را به #d9d9d9 ، اندازه Size را به ۳۰۰pt و مقدار Tracking را روی ۱۰ قرار دهید.

لایه متن را تکثیر کنید.

Create the Text Layers

مرحله ۴

رنگ متن اصلی را به قرمز تغییر دهید و سپس کلیدهای Command یا همان Ctrl و T را فشار دهید تا حالت انتقال آزاد Free Transformرا فعال کنید.

کلید Option یا همان Alt را بگیرید و نگه دارید و روی بخش کناری راست باکس محدوده کلیک کنید و بکشید تا متن را کمی در راستای افق کوچک کنید، تا مطمئن شویم که فاصله‌ای بین دو بخش از متن ایجاد نشود.

کلید Return یا همان Enter را بزنید تا تغییرات را تائید کنید.

Transform the Text

مرحله ۵

مقدار Fill برای لایه متن اصلی را به ۰ تغییر دهید.

Layer Settings

مرحله ۶

روی لایه متن اصلی کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Technique: Chisel Hard (متد: برش سخت)

 • Size: 75 (اندازه)

 • Soften: 5 (ملایم کردن)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 34 (زاویه)

 • Altitude: 32 (ارتفاع)

 • Highlight Mode: Screen (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 0% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Multiply (حالت ترکیبی سایه)

  • Opacity: 40% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Cove – Deep (نقش برجسته: خندق – عمیق)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

Contour

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Distance: 0 (فاصله)

 • Choke: 5 (انسداد)

 • Size: 15 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Color Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Color#f2f2f2 (رنگ)

Color Overlay

یک استایل Outer Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Multiply (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 10% (شفافیت)

 • Color#۰۰۰۰۰۰ (رنگ)

 • Size: 25 (اندازه)

Outer Glow

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 30% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 2 (فاصله)

 • Size: 10 (اندازه)

Drop Shadow

این کار به بخش سه بعدی استایل خواهد داد.

3D Part

مرحله ۷

روی کپی لایه متن کلیک دوبل را بزنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Depth: 200 (عمق)

 • Size: 1 (اندازه)

 • Highlight Mode: Screen (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 80% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Multiply (حالت ترکیبی سایه)

  • Opacity: 0% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با تنظیمات پیش‌فرض اضافه کنید:

Contour

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 10% (شفافیت)

 • Distance: 3 (فاصله)

 • Size: 3 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 10% (شفافیت)

 • Color: #ddebee (رنگ)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • تیک گزینه Dither را بزنید.

 • یک پوشش گرداینت با استفاده از رنگ‌های #a6a6a6 در سمت چپ و #e7e8e9 در سمت راست ایجاد کنید.

Gradient Overlay

یک استایل Outer Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 10% (شفافیت)

 • Color#ffffff (رنگ)

 • Size: 5 (اندازه)

Outer Glow

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 90 (زاویه)

 • Distance: 10 (فاصله)

 • Size: 15 (اندازه)

Drop Shadow

این کار افکت سه بعدی را تکمیل خواهد کرد.

Basic 3D Layer Style Text Effect

۷. روش ساخت یک افکت متنی علمی تخیلی Sci Fi

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل ایجاد کنید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Gradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرداینت با رنگ‌های #۵b7177 در سمت چپ و #0a252b در سمت راست بسازید، گزینه Style را به Radial و مقدار Scale را به ۲۰۰ تغییر دهید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

یک لایه fill الگوی Pattern اضافه کنید، گزینه Pattern را روی ۹.jpg (از مجموعه ی تکسچرهای یکپارچه فلزی Metal seamless textures) تنظیم کنید و حالت ترکیبی Blend Mode لایه را به Multiply تغییر دهید.

Pattern

مرحله ۳

یک متن با فونت Bhejeuct Gash ایجاد کنید و رنگ آنرا به #۲۸۳۰۳۲ و اندازه Size آنرا به ۲۵۰pt تغییر دهید.

Create the Text

مرحله ۴

روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Depth: 200 (عمق)

 • Size: 15 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 157 (زاویه)

 • Altitude: 16 (ارتفاع)

 • Gloss Contour: Valley – Low (نقش برجسته براقیت: دره – پایین)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

 • Highlight Mode: Linear Light (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Color#e99d89 (رنگ)

  • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Shadow Mode: Color Burn (حالت ترکیبی سایه)

  • Color: #c7c7c7 (رنگ)

  • Opacity: 70% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Cone – Inverted (نقش برجسته: مخروطی – معکوس)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

 • Range: 100% (گستره)

Contour

یک تکسچر با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Pattern: Diagonal lines medium (الگو: خطوط مورب متوسط) (از مجموعه ی ۳۰ الگوی ساده – ۳۰ Simple Patterns)

Texture

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 2 (اندازه)

 • (Blend Mode: Linear Dodge (Add (حالت ترکیبی)

 • Fill Type: Gradient (نوع پر شدن)

 • Style: Reflected (استایل: بازتاب یافته)

 • از پوشش گرادینت Riddle of Steel (سوراخ سوراخ فولادی) استفاده کنید

Stroke

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Lighter Color (حالت ترکیبی)

 • Color#۴۲f4ff (رنگ)

 • Opacity: 75% (شفافیت)

 • Distance: 15 (فاصله)

 • Size: 20 (اندازه)

 • Contour: Cone – Asymmetrical (نقش برجسته: مخروطی-غیرمتقارن)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • (Blend Mode: Linear Dodge (Add (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Color#b76c3e (رنگ)

 • Source: Center (منبع: مرکز)

 • Size: 15 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Satin با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Light (حالت ترکیبی)

 • Color#۹afff0 (رنگ)

 • Opacity: 58% (شفافیت)

 • Angle: 60 (زاویه)

 • Distance: 50 (فاصله)

 • Size: 8 (اندازه)

 • Contour: Linear (نقش برجسته)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

 • تیک گزینه Invert (معکوس) را بزنید

Satin

یک استایل Gradient Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • تیک گزینه Dither را بزنید

 • Blend Mode: Difference (حالت ترکیبی)

 • تیک گزینه Gradient را بزنید تا یک گرادینت با این مقادیر ایجاد کنید:

Color – Location (موقعیت وقفه‌های رنگی)

 • #۰۰۰۰۰۰ – 0%

 • #۱۱۶۳۷e – 34%

 • #۲۵abdd – 71%

 • ffffff# – 100%

Gradient Overlay

یک استایل Outer Glow یا این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Color#۶۷e5e8 (رنگ)

 • Size: 10 (اندازه)

Outer Glow

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 35% (شفافیت)

 • Distance: 15 (شفافیت)

 • Spread: 25 (پخش شدن)

 • Size: 18 (اندازه)

Drop Shadow

این کار به متن استایل خواهد داد.

Sci Fi Layer Style Text Effect

۸. روش ساخت افکت متن کلاسیک Retro

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد 1000 در ۵۰۰ پیکسل ایجاد کنید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Gradient را انتخاب کنید.

یک پوشش گرداینت با رنگ‌های #aad1cf در سمت چپ و #۳accc7 در سمت راست بسازید، گزینه Style را به Radial و مقدار Scale را به ۲۰۰ تغییر دهید و تیک گزینه Dither را بزنید.

Gradient

مرحله ۲

یک لایه fill الگوی Pattern اضافه کنید، گزینه Pattern را روی texturetastic gray قرار دهید، و حالت ترکیبی Blend Mode برای لایه را روی Linear Burn قرار دهید.

Pattern

مرحله ۳

یک متن با فونت Mon Cheri بسازید و رنگ آنرا به #f65252 و اندازه Size آنرا به ۲۵۰pt تغییر دهید.

لایه متن را تکثیر کنید.

Create the Text Layers

مرحله ۴

روی لایه متن اصلی کلیک دوبل کنید تا یک افکت Drop Shadow با این تنظیمات اعمال کنید:

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Normal (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Distance: 10 (فاصله)

 • Spread: 100 (پخش شدن)

 • Size: 5 (اندازه)

Drop Shadow

مرحله ۵

روی لایه‌ی دارای استایل کلیک راست را بزنید و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید. اساسا این کار لایه برآمده سه بعدی را ایجاد میکند.

Convert to Smart Object

مرحله ۶

روی لایه Smart Object کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Technique: Chisel Hard (متد: برش سخت)

 • Size: 18 (اندازه)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: 149 (زاویه)

 • Altitude: 58 (ارتفاع)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

Bevel and Emboss

یک استایل Contour با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Contour: Log (نقشه برجسته: لگاریتمی)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

 • Range: 100% (گستره)

Contour

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn (حالت ترکیبی)

 • Color#۳۸۳۸۳۸ (رنگ)

 • Opacity: 15% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: -77 (زاویه)

 • Distance: 10 (فاصله)

 • Size: 1 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Inner Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Soft Light (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Color#ffffff (رنگ)

 • Technique: Precise (متد: دقیق)

 • Source: Center (منبع: مرکز)

 • Size: 16 (اندازه)

Inner Glow

یک استایل Color Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Color#d8d8d8 (رنگ)

Color Overlay

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn (حالت ترکیبی)

 • Color#۰۱۰۱۰۱ (رنگ)

 • Opacity: 15% (شفافیت)

 • Distance: 5 (فاصله)

 • Size: 3 (اندازه)

Drop Shadow - 1

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Color#۰۱۰۱۰۱ (رنگ)

 • Opacity: 25% (شفافیت)

 • Distance: 15 (فاصله)

 • Size: 1 (سایز)

Drop Shadow - 2

استایل Drop Shadow سوم را با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Color: #۰۱۰۱۰۱ (رنگ)

 • Opacity: 10% (شفافیت)

 • Distance: 25 (فاصله)

 • Size: 20 (اندازه)

Drop Shadow - 3

این کار به بخش سه بعدی استایل میدهد.

Styled 3D Part

مرحله ۷

روی لایه متن کپی شده کلیک دوبل کنید و استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Stroke با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Size: 3 (اندازه)

 • Color: #ffffff (رنگ)

Stroke

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn (حالت ترکیبی)

 • Color#۳۸۳۸۳۸ (رنگ)

 • Opacity: 50% (شفافیت)

 • Distance: 2 (فاصله)

 • Choke: 50 (انسداد)

 • Size: 1 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Pattern Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Divide (حالت ترکیبی)

 • Pattern: Pattern 11 (از مجموعه ۲۰ الگوی پیکسلی قابل تکرار – ۲۰ Repeatable Pixel Patterns)

Pattern Overlay

این کار متن اصلی را استایل میدهد.

Retro Layer Style Text Effect

۹. روش ساخت یک افکت متنی با رنگ اسپری

مرحله ۱

یک سند جدید با ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل بسازید و تصویر BrickMedievalBlocks0129 (بلوک‌های آجری قرون وسطایی) را در بالای لایه Background قرار دهید و آنرا بر اساس نیاز تغییر اندازه دهید.

Add the Background Image

مرحله ۲

یک متن با استفاده از فونت Graun بسازید و رنگ آنرا به #ff4c3e و اندازه Size را به ۲۵۰pt تغییر دهید.

Create the Text

مرحله ۳

حالت ترکیبی Blend Mode لایه متن را به Multiply تغییر دهید.

Layer Settings

مرحله ۴

روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا به تنظیمات Blending Options دسترسی داشته باشید.

تحت بخش Blend if ، دو تا نوار میبینید. ما با نواری با عنوان Underlying Layer کار میکنیم.

کلید Option یا همان Alt را بگیرید و نگه دارید، و روی اسلایدر چپی کلیک کنید و بکشید تا آنرا جدا کنید. همینطور که پایانه‌های اسلایدر را حرکت میدهید، متوجه میشوید که چطور متن با تصویر پس زمینه ترکیب میشود.

این اسلایدر از تاثیرپذیری نواحی تاریک تر تصویر از متن جلوگیری میکند.

Blending Options

مرحله ۵

در صورتی که کار مشابه را با اسلایدر سمت راست انجام دهید، از تاثیرپذیری نواحی روشن تر تصویر از متن جلوگیری میکنید.

Blending Options

مرحله ۶

به تنظیم اسلایدرها ادامه دهید تا از نتیجه راضی باشید.

Adjust the Sliders

مرحله ۷

سپس، دو افکت دیگر اضافه میکنیم تا نتیجه را بهتر کنیم:

یک استایل Inner Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Color#۰۱۰۱۰۱ (رنگ)

 • Opacity: 15% (شفافیت)

 • Distance: 0 (فاصله)

 • Size: 5 (اندازه)

Inner Shadow

یک استایل Outer Glow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Multiply (حالت ترکیبی)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Noise: 80% (نویز)

 • Color#ff4c3e (رنگ)

 • Size: 1 (اندازه)

 • Range: 100% (گستره)

Outer Glow

این کار لبه‌ها را بهتر خواهد کرد.

Paint Spray Layer Style Text Effect

۱۰. روش ساخت افکت متن زرق و برق Glitter

مرحله ۱

یک سند جدید با سایز ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسل بسازید، روی آیکون ساخت لایه تنظیمی adjustment در پایین پنل Layers کلیک کنید و گزینه Pattern را انتخاب کنید و گزینه Pattern را روی Beige paper (کاغذ بژ) قرار دهید.

Pattern

مرحله ۲

یک متن با فونت Premier Script بسازید، رنگ را به #b1b1b1 تغییر دهید و اندازه Size را به ۳۰۰pt تغییر دهید.

Create the Text

مرحله ۳

روی لایه متن کلیک دوبل کنید تا استایل لایه زیر را اعمال کنید:

یک استایل Bevel and Emboss با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Technique: Chisel Hard (متد: برش سخت)

 • Size: 5 (اندازه)

 • Gloss Contour: Ring – Double (نقش برجسته براقیت: حلقه-دوبل)

 • گزینه Anti-aliased (ضد نویز) را تیک بزنید.

 • Highlight Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی هایلایت)

  • Opacity: 100% (شفافیت)

Bevel and Emboss

یک استایل Texture با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Pattern: glitter-pink (الگو: زرق و برق صورتی) (از مجموعه الگوهای رایگان زرق و برق Wastedshame Free Glitter Patterns)

Texture

یک استایل Pattern Overlay با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Pattern: Pink Glitter (الگو: زرق و برق صورتی) (از مجموعه 8 استایل و الگوی رایگان افکت براق برای فتوشاپ ۸ Free Glitter Effect Patterns & Styles for Photoshop)

 • Scale: 50% (اندازه)

Pattern Overlay

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Blend Mode: Vivid Light (حالت ترکیبی)

 • Color: #ffffff (رنگ)

 • Opacity: 100% (شفافیت)

 • Distance: 2 (فاصله)

 • Size: 2 (اندازه)

 • Noise: 5 (نویز)

Drop Shadow - 1

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

 • Opacity: 20% (شفافیت)

 • تیک گزینه Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید

 • Angle: -45 (زاویه)

 • Distance: 3 (فاصله)

 • Size: 8 (اندازه)

 • Noise: 5 (نویز)

Drop Shadow - 2

این کار افکت‌های نهایی را ایجاد خواهد کرد. میتوانید تکسچرهای مختلف درخشندگی را برای نتایج متنوع امتحان کنید.

Glitter Layer Style Text Effect

عالی بود، کار شما تمام است!

در این آموزش روش استفاده از تنظیمات و آپشن‌های استایل لایه شرح داده شد تا ۱۰ افکت متن متداول و مفید را بسازید.

در صورت تمایل میتوانید در زیر نظر، پیشنهاد، و نتایج خود را پست کنید.

منبع : design.tutsplus.com

10 Layer Style Text Effects

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *